Legalizácia dokumentov

Ak potrebujete na Konzuláte Thajského kráľovstva legalizovať dokument, ktorý nie je thajského pôvodu, budete potrebovať:
  • dokument preložený do anglického jazyka
  • overený právnickou spoločnosťou
  • overený a opečiatkovaný právnym oddelením Ministerstva zahraničných vecí SR
  • po overení dokumentu podľa podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch, uchádzač vyplní žiadosť, ktorú obdrží na konzuláte
  • poplatok za legalizáciu je 15 EUR (za 1 pečiatku)
  • príplatok za legalizáciu na počkanie 15 EUR
Navrch