Strata alebo krádež thajského pasu

V prípade straty vášho thajského pasu neodkladne nahláste udalosť miestnej polícii a potom kontaktujte thajské veľvyslanectvo alebo zastupiteľský konzulárny úrad. Policajné hlásenie je nevyhnutnou podmienkou vydania nového pasu alebo identifikačného preukazu.

Ak ste študentom alebo na Slovensku pracujete a musíte zotrvať v krajine, Veľvyslanectvo Thajského kráľovstva vo Viedni, v Rakúsku, vám vydá nový pas v závislosti od schválenia Ministerstvom zahraničných vecí.

Upozorňujeme Vás, že Konzulát Thajského kráľovstva v Bratislave nevydáva nové pasy. Kontaktujte, prosím, výlučne len Veľvyslanectvo Thajského kráľovstva vo Viedni, v Rakúsku.

Navrch