Najčastejšie sa opakujúce otázky o podmienkach udeľovania víz do Thajska

1. Úradné hodiny?
 • pre verejnosť: streda 10:00 – 12:00 hod.
 • pre cestovné kancelárie: streda 14:00 – 16:00 hod.
2. Je možné si vybaviť víza aj na počkanie?
 • áno s príplatkom 15 EUR
3. Doba platnosti udelených víz?
 • turistické víza sa udeľujú
     - platnosť 3 mesiace - 60 dní pobytu /pri jednom vstupe/
     - platnosť 6 mesiacov / viacvstupové/
4. Podmienky udeľovanie víz pre deti?
 • keď má dieťa samostatný pas – podmienky udeľovania víz - viď dospelý
5. Je nutná prítomnosť všetkých osôb, ktorí žiadajú o udelenie víz?
 • účasť je povinná, výnimka sa týka len rodinných príslušníkov a cestovných kancelárií (víza môže prísť vybaviť jedna osoba). Je možné splnomocniť osobou, ktorá má splnomocnenie overené notárom. 
6.
Kde sa nachádza Konzulát Thajského kráľovstva?
 • areál výstaviska Incheba v Petržalke (výšková 17 poschodová budova)
 

Navrch